מזכירות החוג לסטטיסטיקה

  • dummyאוניברסיטת חיפה, רח' אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה 3498838 ישראל

  • dummy04-8249293, 04-8240563, 04-8249624

  • dummy STUDENT@STAT.HAIFA.AC.IL

פנו אלינו

החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search