סגל אקדמי

 פרופ' אלכסנדר גולדנשלוגר
פרופ' אלכסנדר גולדנשלוגר goldensh@stat.haifa.ac.il
טלפון : 972-4-8249621 (3621)
פרופ' אורי דוידוב
ראש החוגפרופ' אורי דוידובdavidov@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8249683 (3683)
ד
ד"ר איתי דטנרidattner@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8249153 (2145)
ד
ד"ר בלה וקולנקו-לגוןblagun@stat.haifa.ac.il
Phone: 972-4-8249153 (53153)
ד
ד"ר יובל נובyuval@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8240203 (2203)
  פרופ' דוד פרג'י
פרופ' דוד פרג'יfaraggi@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8249142 (3142)
ד
ד"ר לירון רבנרl.ravner@uva.nl
טלפון:
  פרופ' צבי ריס
פרופ' צבי ריסreiss@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8249001 (3001)
  פרופ' דני שגב
פרופ' דני שגבsegevd@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8249238 (3238)
החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search