סגל אקדמי

ד
ד"ר יאיר גולדברגygoldberg@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8288507 (8507)
פרופ' אורי דוידוב
פרופ' אורי דוידובdavidov@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8249683 (3683)
 פרופ' זינובי לנדסמן
פרופ' זינובי לנדסמןlandsman@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8249003 (3003)
פרופ' אסתר פרוסטיג
פרופ' אסתר פרוסטיגfrostig@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8249623 (3623)
 פרופ' אלכסנדר גולדנשלוגר
פרופ' אלכסנדר גולדנשלוגר goldensh@stat.haifa.ac.il
טלפון : 972-4-8249621 (3621)
ד
ד"ר איתי דטנרidattner@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8249153 (2145)
ד
ד"ר יובל נובyuval@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8240203 (2203)
  פרופ' צבי ריס
פרופ' צבי ריסreiss@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8249683 (3683)
פרופ' נויה גלאי
פרופ' נויה גלאיngalai@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8249002 (3002)
 ד
ד"ר אסף כהן acohen@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8240145 (3153)
  פרופ' דוד פרג'י
פרופ' דוד פרג'יfaraggi@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8249142 (3142)
  ד
ד"ר דני שגבsegevd@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8249238 (3238)
החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search