סגל מנהלי

גב' חנה אברהם
עוזרת מנהלית לראש החוגגב' חנה אברהםstudent@stat.haifa.ac.il
טלפון: +972-4-8249624 (3624)
  גב' עופרה בלום
מזכירה גב' עופרה בלוםobloom@univ.haifa.ac.il
טלפון: +972-4-8249293 (3293)
החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search