אמריטי

פרופ' שאול בר לב
פרופ' שאול בר לב barlev@stat.haifa.ac.il
phone: +972-4-8240178 (2178)
פרופ' שמואל גל
פרופ' שמואל גלsgal@stat.haifa.ac.il
Phone: +972-4-8249004 (3004)
פרופ' זינובי לנדסמן
פרופ' זינובי לנדסמןlandsman@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8249003 (3003)
פרופ' אסתר פרוסטיג
פרופ' אסתר פרוסטיגfrostig@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8249623 (3623)
פרופ' מנחם ברג
פרופ' מנחם ברגmberg@stat.haifa.ac.il
Phone:
פרופ' אבנר הלוי
פרופ' אבנר הלויhalevy@stat.haifa.ac.il
Phone: +972-4-8240173 (2173)
פרופ' אהוד מקוב
פרופ' אהוד מקובudimakov@yahoo.com
Phone: +972-4-8249620 (3620)
פרופ' בנימין רייזר
פרופ' בנימין רייזרreiser@stat.haifa.ac.il
Phone: +972-4-8240177 (2177)
פרופ' נויה גלאי
פרופ' נויה גלאיngalai@stat.haifa.ac.il
טלפון: 972-4-8249002 (3002)
 פרופ' נפתלי לנגברג
פרופ' נפתלי לנגברגnlan@stat.haifa.ac.il
Phone:
פרופ' דוד פרי
פרופ' דוד פריdperry@stat.haifa.ac.il
Phone: +972-4-8249153 (3153)
פרופ' גדעון וייס
פרופ' גדעון וייסgweiss@stat.haifa.ac.il
Phone: +972-4-8249004 (3004)

In Memoriam

Prof. Benjamin Levikson
Prof. Benjamin Levikson
(1947-2005)
החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search