תלמידי מחקר

  שם

  דואר אלקטרוני

    מנחה

 ונצק ולנטין  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  יאיר גולדברג
קלנר משה This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 זינובי לנדסמן, אודי מקוב
 קליינר איגור  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  אסתר פרוסטיג, דוד פרי
החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search