עמיתי הוראה ומורים מן החוץ

NameRoomPhoneEmail
פרופ' בן ציון בוקעי 8062 (04) 8249635 (3635) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר דפנה בארי וינד 8055 (04) 8249625 (3625) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר יונית ברון 8061 (04) 8288549 (8549) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר ניצה ברקן 8053 (04) 8240056 (2056) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר מירב דהן יצחק 8062 (04) 8249634 (3634) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר מיכל דלויה 8055 (04) 8249632 (9632)) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' אפרת ישכיל 8053 (04) 8240056 (2056) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' דבורה מלניק 7072 (04) 8249179 (2056) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' אדוה עבדי 8062 (04) 8249634 (3634) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search