עמיתי הוראה ומורים מן החוץ

No.

Name

Room

Phone

Email

 

 

 

 

 

1

ד"ר דפנה בארי וינד

8055

04-8249625  (53625 )

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ד"ר יונית ברון

8062

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ד"ר ניצה ברקן

8053

04-8249676  (53676)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ד"ר מירב דהאן בר-יצחק

8062

04-8249634    (53624)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ד"ר מיכל דלויה

8055

04-8249632  (53632)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ד"ר אבנר הלוי

8055

04-8249632  (53632)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

גב' אפרת ישכיל

8053

04-8240056  (52056)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ד"ר גריגורי גורביץ

8062

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

גב' אדוה עבדי

8062

04-8249634    (53624)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ד"ר סטפן דויטש

 

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

עו"ד יוסי חכם

 

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

גב' ריבה כהן

8055

04-8249632  (53632)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

רו"ח עוזי מסינגר

 

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

גב' ערבה צורי

 

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

ד"ר אלכס קופרמן

 

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

ד"ר ריקי רייכשטיין

 

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

מר דני לשם

 

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Search