עמיתי הוראה ומורים מן החוץ

NameRoomPhoneEmail
ד"ר דפנה בארי וינד 8055 (04) 8249625 (53625) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר יונית ברון 8062   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר ניצה ברקן 8053 (04) 8240056 (52056) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר מירב דהאן בר-יצחק 8062 (04) 8249635 (53635) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר מיכל דלויה 8055 (04) 8249632 (59632) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' אפרת ישכיל 8053 (04) 8240056 (52056) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר גריגורי גורביץ 8062 (04) 8249635 (53635) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' אדוה עבדי 8062 (04) 8249634 (53634) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר סטפן דויטש     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
עו"ד יוסי חכם     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
גב' ריבה כהן 8055 (04) 8249632 (59632)) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
רו"ח עוזי מסינגר      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' ערבה צורי      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר אלכס קופרמן      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר ריקי רייכשטיין      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר דני לשם      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search