מערכת קורסים - לימודי תעודה באקטואריה

 

תכנית לימודי תעודה באקטואריה - תשע"ו

קורסי חובה

שנה א'

  1. מבוא לסטטיסטיקה לאקטוארים
  2. מתמטיקה של מימון

שנה ב'

  1. מודלים (תמותה+סטוכסטיים)
  2. שיטות סטטיסטיות בביטוח
  3. מבוא למימון לאקטוארים
  4. מבוא לחשבונאות לאקטוארים

שנה ג'

  1. תיאוריות סיכוני חיים
  2. מבוא לכלכלה
  3. כלכלה פיננסית

 

שנה א' - קורסי חובה

 

סמסטר א'

 

מס' קורס שם הקורס מרצה שעות לימוד הערות
   
207.7014 מבוא לסטטיסטיקה לאקטוארים גב' אדוה עבדי שיעור יום ב' 14-18 יש להירשם לקורס ההמשך בסמסטר ב'.
תרגיל יום ב' 12-14
207.7001 מתמטיקה של המימון ד"ר מירב דהאן שיעור יום ב' 08-12 יש להירשם לקורס ההמשך בסמסטר ב'.

 

סמסטר ב'

 

מס' קורס שם הקורס מרצה שעות לימוד הערות
   
207.7015 מבוא לסטטיסטיקה לאקטוארים גב' אדוה עבדי שיעור יום ב' 14-18 קורס המשך לקורס 207.7014.
תרגיל יום ב' 12-14
207.7002 מתמטיקה של המימון ד"ר מירב דהאן שיעור יום ב' 08-12

קורס המשך לקורס 207.7001.

 

שנה ב' - קורסי חובה

 

סמסטר א'

 

מס' קורס שם הקורס מרצה שעות לימוד הערות
   
207.7011 מודלים (תמותה+סטוכסטים) גב' אדוה עבדי שיעור יום ב' 12-14  
פרופ' אלכס גולדנשלוגר

שיעור יום ב' 14-16

תרגיל יום ב' 19-21

207.7018 מבוא למימון לאקטוארים ד"ר גרגורי גורביץ' שיעור יום ב' 16-19  

 

סמסטר ב'

 

מס' קורס שם הקורס מרצה שעות לימוד הערות
   
207.7006 שיטות סטטיסטיות בביטוח פרופ' זינובי לנדסמן שיעור יום ב' 12-16  
תרגיל יום ב' 19-21
207.7004 מבוא לחשבונאות לאקטוארים רו"ח אמיר בר-שלום שיעור יום ב' 16-19  

 

שנה ג' - קורסי חובה

 

סמסטר א'

 

מס' קורס שם הקורס מרצה שעות לימוד הערות
   
207.7009 תיאוריות סיכוני חיים גב' ילנה ראדו שיעור יום ה' 12-16 יש להירשם לקורס ההמשך בסמסטר ב'.
207.7003 מבוא לכלכלה לאקטוארים גב' דבורה מלניק שיעור יום ה' 08-12  

 

סמסטר ב'

 

מס' קורס שם הקורס מרצה שעות לימוד הערות
   
207.7010 תיאוריות סיכוני חיים גב' ילנה ראדו שיעור יום ה' 08-12 קורס המשך לקורס 207.7009.
207.7007 כלכלה פיננסית ד"ר גרגורי גורביץ שיעור יום ה' 12-16  
החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search