תוכנית לימודים לא לתואר באקטואריה

ראש התוכנית: פרופ' אודי מקוב

מדע האקטואריה דן בבעיות המיוחדות של ענף הביטוח, של בנקים, של חברות להשקעות ושל קרנות פנסיה, ומשתמש לפתרונן בכלים הסתברותיים, סטטיסטיים וכלכליים. האקטואר עוסק בהערכת הסיכונים שחברות ביטוח לוקחות על עצמן בהציען את תוכניותיהן, בחישובי הפרמיות שעל הלקוחות לשלם על מנת לרכוש תוכניות אלו, בקביעת התשלומים והתגמולים של חברי קרנות פנסיה ובהערכת השקעות בתנאי אי-ודאות.

מידע כללי

אקטואריה: מדע העוסק בהערכת סיכונים פיננסים עתידיים ובכלים להתמודדות אתם.

מטרת התוכנית:  להכשיר בוגרים לניהול סיכונים ולפתרון של בעיות המיוחדות לענף הביטוח, לקרנות פנסיה, לבנקים ולחברות השקעות.

הצורך באקטואריה: מאז המשבר העולמי ב 2008, שנבע מכשלים בניהול סיכונים, יש דרישה הולכת וגוברת לאנשי מקצוע בתחום זה. בשנים האחרונות הביקוש לבוגרי התוכנית באקטואריה עולה על מספר המסיימים את התוכנית.

אקטואריה בחיפה: באוניברסיטת חיפה קיימת התכנית האקדמית היחידה בארץ המכשירה אקטוארים. בוגרי התכנית מקבלים הכשרה עשירה ומגוונת המייחדת אותם כאנשי מקצוע. התוכנית פועלת על פי הנחיות המכון הבריטי https://www.actuaries.org.uk. המכון מפקח על מרבית הבחינות שניתנות בתכנית לימודי האקטואריה ובאותן בחינות מעניק פטור (הכרה) לאותם תלמידים שציונם מעל סף הנקבע בכל בחינה ובחינה. בנוסף לקורסים הנדרשים על ידי המכון הבריטי, התלמידים יוכלו לרכוש ידע ומיומנות בתחום מדע הנתונים.

כמו כן, התוכנית מתואמת עם אגודת האקטוארים בישראל ,הקולטת את בוגריה http://www.actuaries.org.il. תלמידים בתוכנית הלימודים באוניברסיטת חיפה יכולים להירשם כעמית לומד באגודת האקטוארים עוד בהיותם תלמידים.

 תוכנית הלימודים 

תנאי קבלה

התוכנית מיועדת לבעלי תואר בוגר שסיימו לימודיהם בציון 76 ומעלה.

מקצועות הלימוד

אקטואריה סטטיסטית 1  (CS1)

אקטואריה סטטיסטית 2  (CS2)

אקטואריה מתמטית 1  (CM1)

אקטואריה מתמטית 2  (CM2)

אקטואריה עסקית  (CB1)

החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search