מידע לתואר שני

 

מידע לתואר שני

 

מגמת סטטיסטיקה

תואר שני - תוכנית בינלאומית בסטטיסטיקה.

התכנית לתואר שני במגמת סטטיסטיקה הינה תכנית בינלאומית, והלימודים מתקיימים בשפה האנגלית. פרטים כאן.

תואר שני בסטטיסטיקה במגמת לימודי איכות

 תואר שני - מגמת לימודי איכות

ראש המגמה: ד"ר מיכל דלויה

מה הם לימודי איכות?

פלייר

לימודי איכות (quality studies) הם ענף מחקרי יישומי רב-תחומי המשלב אלמנטים של סטטיסטיקה, מדעי ההתנהגות, מדעי הניהול, כלכלה והנדסה. הכלים הכמותיים (סטטיסטיים ואחרים) משולבים בשיטות התנהגותיות לפתרון בעיות בעבודת צוות. יש בהם ייחוד, חשיבות ומענה על צורכי שוק הולכים וגדלים בכל מגזרי המשק. 

איכות היא מידה החלה על עסקה בין גופים (שהם בעלי עניין). מידת האיכות של העסקה היא גבוהה אם צורכי כל בעלי העניין בה נענו. במצב של עסקה פשוטה בין שני גופים, ספק ולקוח, האיכות מבטאת את מידת שביעות הרצון של כולם ביחד: הלקוח מרוצה כי קיבל את התוצר או את השירות להם הוא זקוק וממנו יוכל להפיק תועלת, והספק הפיק את התוצר ביעילות ויצא נשכר מהעסקה. לכן לימודי איכות עוסקים בתהליכי הפקת תוצרים (מוצרים או שירותים) מנקודות מבט של שני מישורים: מישור הלקוח ומישור הספק (היצרן). 

לימודי איכות עוסקים בשיטות מחקר שיביאו להבנה טובה של הלקוח, צרכיו, תנאיו, יכולותיו, מגבלותיו והשימושים להם הוא זקוק. הבנה טובה של צורכי הלקוח מביאה את היצרן לתפיסה טובה של מהות התוצר, לתכן (design) מתאים, לייצור מתאים או למתן שירות אפקטיבי, וכתוצאה מכך לשביעות של הלקוח.


במישור היצרן או נותן השירות, לימודי האיכות מציעים מכלול של שיטות ניהוליות, התנהגותיות וסטטיסטיות הקשורות בהקטנת נזקי אי-איכות בתהליכי הארגון, בבקרת תהליכים, בשיטות בקרה ובחינה (מדגמיות), בתכן לאיכות מוצרים ושירותים, בשיפור תהליכים ובתכנון, הקמה ותפעול של מערכות לניהול איכות.

מטרות הלימודים

מטרות התוכנית הן:

 • להכשיר מנהלים ובעלי תפקידים בכירים במקצועות האיכות בארגונים;
 • לקיים הצע של בעלי תפקידים במקצועות האיכות לעבודה בארגונים במשק הזקוקים לכוח אדם מקצועי מתקדם בתחום זה;
 • להכשיר חוקרים במדעי האיכות שימשיכו בלימודי תואר שלישי ויבצעו מחקרים שיקדמו את איכות הייצור והשירות בארץ ובעולם.

סטודנטים שיעמדו בדרישות התוכנית יהיו זכאים לתואר "מוסמך האוניברסיטה" במדעי החברה,  במגמת לימודי האיכות בחוג לסטטיסטיקה.

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה במדעי הטבע, חברה, הנדסה, חינוך או רפואה בעלי ציון גמר של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר הראשון.

לימודי השלמה יידרשו, לפי שיקולה של ועדת קבלה, ממועמדים שלא למדו סטטיסטיקה בסיסית, או לא השיגו ציונים טובים בקורסים רלוונטיים ללימודי איכות.

מסלולי לימוד

החוג לסטטיסטיקה מפעיל שני מסלולים בלימודי איכות: מסלול עם עבודת גמר מחקרית (תזה) ומסלול עם עבודה מסכמת (חלופה לבחינת גמר). 

הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע (יום ג'), מהבוקר עד הערב (8:30-20:00).

תלמיד במסלול עם עבודת גמר מחקרית יהיה חייב בכל קורסי החובה של המגמה (ראה להלן) ובכתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה). תלמיד במסלול עם עבודה מסכמת יהיה חייב בכל קורסי החובה של המגמה ובכתיבה של עבודה יישומית מסכמת (פרויקט גמר).

קורסי החובה

תוכנית הקורסים במגמת לימודי האיכות היא מובנה ויש ללמוד את כולם לפי סדרם במערכת השעות. כל הקורסים הם חובה, כל קורס הוא בהיקף של 4 שש"ס. בנוסף לעשרה הקורסים המפורטים להלן, חובה על כל תלמיד ללמוד את הקורס "סטטיסטיקה ללימודי איכות" שמועבר בסמסטר הראשון של שנה א' ולהשיג בו ציון עובר. הציון של קורס זה לא נכלל בציון הגמר.

 1. יסודות בניהול איכות. עקרונות, תפיסות, הקמה וניהול מערכת איכות.
 2. .סטטיסטיקה תעשייתית: בדיקות מדגמיות, כלים כמותיים לשיפור תהליכים .
 3. . גורמי אנוש בניהול איכות. התנהגות ארגונית, הנעה לאיכות. מקום העובד בארגון .
 4. בקרה סטטיסטית של תהליכים .
 5. איכות במערכות שירות - ניהול ותפעול.
 6. תכן סטטיסטי של ניסויים, תכן לאיכות, אמינות מערכות ומבחני אורך חיים .
 7. משתנים וכלים בחקר התנהגות ארגונית .
 8. מערכי תקינה ומערכות תקניות לניהול איכות: מבנים, מרכיבים, הקמה, יישום ותפעול .
 9. כלים כמותיים מתקדמים של תכן לאיכות.
 10. סדנא להנחיית פרויקט גמר לתואר השני.

 

הרשמה

המבקשים ללמוד לתואר מוסמך בלימודי האיכות יירשמו באמצעות האינטרנט באתר אוניברסיטת חיפה: http://harshama.haifa.ac.il  

לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות אל מזכירות החוג לסטטיסטיקה (הנמצאת בבניין רבין, קומה 8),

חנה, עפרה או שלי,

טלפון מספר 04-8240563 או 04-8249624; פקס: 04-8240204;  דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 או בדוא"ל אל ראש המגמה, ד"ר מיכל דלויה  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תואר שני באקטואריה

 תואר שני - באקטואריה

ראש התוכנית: פרופ' אודי מקוב

מדע האקטואריה דן בבעיות המיוחדות של ענף הביטוח, של בנקים, של חברות להשקעות ושל קרנות פנסיה, ומשתמש לפתרונן בכלים הסתברותיים, סטטיסטיים וכלכליים. האקטואר עוסק בהערכת הסיכונים שחברות ביטוח לוקחות על עצמן בהציען את תוכניותיהן, בחישובי הפרמיות שעל הלקוחות לשלם על מנת לרכוש תוכניות אלו, בקביעת התשלומים והתגמולים של חברי קרנות פנסיה ובהערכת השקעות בתנאי אי-ודאות.

מידע כללי

אקטואריה: מדע העוסק בהערכת סיכונים פיננסים עתידיים ובכלים להתמודדות אתם.

מטרת התוכנית:  להכשיר בוגרים לניהול סיכונים ולפתרון של בעיות המיוחדות לענף הביטוח, לקרנות פנסיה, לבנקים ולחברות השקעות.

הצורך באקטואריה: מאז המשבר העולמי ב 2008, שנבע מכשלים בניהול סיכונים, יש דרישה הולכת וגוברת לאנשי מקצוע בתחום זה. בשנים האחרונות הביקוש לבוגרי התוכנית באקטואריה עולה על מספר המסיימים את התוכנית.

אקטואריה בחיפה: באוניברסיטת חיפה קיימת התכנית האקדמית היחידה בארץ המכשירה אקטוארים והמעניקה תואר שני באקטואריה. בוגרי התכנית מקבלים הכשרה עשירה ומגוונת המייחדת אותם כאנשי מקצוע. התוכנית פועלת על פי הנחיות המכון הבריטי https://www.actuaries.org.uk. המכון מפקח על מרבית הבחינות שניתנות בתכנית לימודי האקטואריה ובאותן בחינות מעניק פטור (הכרה) לאותם תלמידים שציונם מעל סף הנקבע בכל בחינה ובחינה והמסיימים את לימודיהם בהצלחה. בנוסף לקורסים הנדרשים על ידי המכון הבריטי, התלמידים יוכלו לרכוש ידע ומיומנות בתחום מדע הנתונים.

כמו כן, התוכנית מתואמת עם אגודת האקטוארים בישראל ,הקולטת את בוגריה https://www.actuaries.org.il/. תלמידים בתוכנית הלימודים באוניברסיטת חיפה יכולים להירשם כעמית לומד באגודת האקטוארים עוד בהיותם תלמידים.

תוכנית הלימודים 

תנאי קבלה

התוכנית מיועדת לבעלי תואר בוגר בסטטיסטיקה ממוסד אקדמי בארץ מאושר על ידי מל"ג שסיימו לימודיהם בציון 76 ומעלה ושממוצע קורסי הליבה בסטטיסטיקה יהיה אף הוא בציון של 76 ומעלה.

מועמדים מחוגים אחרים יידרשו לקורסי השלמה בהתאם לרקע האקדמי שלהם במסגרת שנת הכנה.  

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרים של שלוחות      בישראל אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, מחויבים לעמוד בבחינת ה- GRE או בלימודי השלמה מתוך קורסים הניתנים בחוגי הפקולטה.

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר.

מקצועות הלימוד

שנת הכנה:

 • אקטואריה סטטיסטית 1  (CS1)
 • שיטות תיכנות לאקטוארים

שנה ראשונה ושנייה, מסלול ללא תיזה:

 • אקטואריה סטטיסטית 2  (CS2)
 • אקטואריה מתמטית 1  (CM1)
 • אקטואריה מתמטית 2  (CM2)
 • אקטואריה עסקית  (CB1)
 • סדנת הנחיה לכתיבת עבודה מסכמת
 • שני קורסי בחירה 

שנה ראשונה ושנייה, מסלול עם תיזה:

 • אקטואריה סטטיסטית 2  (CS2)
 • אקטואריה מתמטית 1  (CM1)
 • אקטואריה מתמטית 2  (CM2)
 • אקטואריה עסקית  (CB1)
 • קורס בחירה אחד
 • כתיבת עבודה מחקרית (תיזה)

תואר שני בלוגיסטיקה

 תואר שני - בלוגיסטיקה

ראש התוכנית: ד"ר יונית ברון

לימודים לתואר מוסמך בלוגיסטיקה בחוג לסטטיסטיקה

העיסוק האקדמי בתחום הלוגיסטיקה מקיף תכנון, יישום ובקרה של תהליכי רכש והצטיידות, ייצור, אחסנה, הובלה, אספקה ותמיכה. בשנים האחרונות, נוכח שינויים מרחיקי לכת שחלו בתחומי הייצור הגלובלי וההובלה היבשתית, האווירית והימית, גוברת הדרישה להתמחות אקדמית בלוגיסטיקה ושרשרות אספקה.

תוכנית הלימודים כוללת ניהול רכש, מלאי, אספקה, הובלה ומערכי תמיכה, חקר ביצועים וחיזוי, ניהול ותפעול שרשרות אספקה, שיטות אופטימיזציה, ניהול פרויקטים, כלים ניהוליים, חשבונאיים וכלכליים, מערכות מידע לוגיסטיות, סוגיות משפטיות בניהול לוגיסטי ובסחר בינלאומי, מדידה ארגונית, ופרויקט גמר המשלב התנסות פרקטית.

מטרות התוכנית

 • להכשיר אנשי מקצוע מובילים בתחומי התפעול של מערכות ארגוניות מורכבות ולהעניק להם השכלה, ידע וכלים במגוון הנושאים המרכיבים את תחום הלוגיסטיקה.
 • להכשיר בוגרי מוסדות השכלה גבוהה בחוגים מגוונים, באמצעות לימודי MA, למענה על הדרישות בניהול לוגיסטי מתקדם.
 • ליצור ולפתח מוקד ידע אוניברסיטאי בלוגיסטיקה, הן במחקר והן בהוראה, עם זיקה ליישומים בארגונים גדולים. .

תנאי קבלה

כל מועמדות תישקל על ידי וועדת הקבלה על פי מרכיבי הלימוד בתואר ראשון, הצטיינות בקורסים רלוונטיים, נושא ההתמחות המבוקש, ורקע אקדמי ותעסוקתי נוסף. בהנתן מחסור בקורסים רלוונטיים בעלי חשיבות מיוחדת לצורך הלימודים , ייתכנו דרישות השלמה מתוך קורסים הניתנים בחוגי הפקולטה.

תנאי סף הכרחיים לצורך הגשת מועמדות:

 • תואר ראשון בהנדסה, מדעים מדויקים, מנהל עסקים, או מדעי החברה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 • ציון ממוצע לפחות 80 בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון.

הלימודים מרוכזים בימי חמישי (משעה 14:00) ובימי שישי בבוקר.

 • מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית מחויבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי זכאות לתואר.
 • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרים של שלוחות בישראל אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, מחויבים לעמוד בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה מתוך קורסים הניתנים בחוגי הפקולטה.

הרשמה

המבקשים ללמוד לתואר מוסמך בלוגיסטיקה יירשמו באמצעות האינטרנט באתר

אוניברסיטת חיפה: https://applicants.haifa.ac.il/adm/

לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות למזכירות החוג לסטטיסטיקה (הנמצאת בבניין רבין, קומה 8) טלפון מספר 04-8240563 או 04-8249624, פקס 04-8240204, דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search