סמינר מחלקתי

סמינרים מתקיימים בבניין רבין, חדר 7052, בימי ד' 14:45-15:45

החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search