החוג לסטטיסטיקה

מברך את תלמידי שנה א' על הצטרפותם לחוג ללימודים לקראת התואר הראשון ומאחל לכלל התלמידים שנה טובה ופורייה.

זמני רישום לקורסים במערכת הממוחשבת (פורטל):

תלמידי שנה א' -  חלון הזמן המוקצה הוא: יום שלישי  13/09/2022 בין השעות 13.00-15.00.

תלמידי שנה ב' - חלון הזמן המוקצה הוא: יום רביעי  20/09/2022 בין השעות 13.00-15.00.

תלמידי שנה ג' - חלון הזמן המוקצה הוא: יום שלישי  20/09/2022 בין השעות 13.00-15.00.

לאחר חלון הזמן שיוקצה לכל תלמיד הוא יוכל לערוך שינויים במערכת שלו כל יום החל משעה 22:00 ועד 07:00 למחרת בבוקר.

החל מ-30.9.2022 ועד 30.10.2022 המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה 16:00 ועד 08:00 למחרת.

ביום האחרון –30.10.2022 - עד חצות בלבד.

ייתכנו שינויים בזמני השיעורים והתרגולים, השינויים יפורסמו בלוח ההודעות החוגי.

השינויים יפורסמו באתר החוג.

הנחיות כלליות לרישום הממוחשב

סטודנטים המבקשים סיוע בתמיכה טכנית טלפונית לבעיות הקשורות לכניסה לפורטל הרישום באוניברסיטה. התמיכה תינתן בטלפון: 8240856 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00.

בכל בעיה אחרת שאינה קשורה לכניסה למערכת הרישום ניתן לפנות למרכזות החוג.

לפניכם מספר המלצות אשר ימנעו בעיות עתידיות ברישום:

  • יש לשלם את התשלום הראשון עד 10 ימים לפני תחילת הרישום.
  • מומלץ לנסות ולהיכנס למערכת הרישום עם הסיסמה הראשונית לפני מועד הרישום בכדי לבדוק שלא קיימת בעיה בכניסה למערכת.
  • החל מהשבוע האחרון של אוגוסט יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני הרישום האישיים שלך.

תחת לשונית רישום ניתן לעבור להוראות רישום שם נמצא מדריך הוראות הרישום, כמו כן, לעיונכם סרטון הדרכה לרישום בפורטל. לחצו כאן לסרטון. לחצו כאן למדריך הרישום.

שימו לב !

    אם ברצונכם לשנות את תוכנית הלימודים שאליה התקבלתם עליכם לעשות זאת לפחות שבועיים לפני הקלדת מערכת הלימודים, דרך מזכירות ההרשמה באגף מנהל התלמידים.

    רישום מערכת השעורים נערך פעם אחת בשנה לקראת תחילת שנת הלימודים, ונערך עבור שני הסמסטרים תוך אפשרות לבצע שינויים (ביטולים או תוספות) הן בתחילת סמסטר א' והן בתחילת סמסטר ב'.

כל התלמידים חייבים בביצוע הרישום אשר מהווה תנאי לרישום התלמיד לאותה שנת לימודים ולהבטחת מקומו בקורסים השונים.

כאשר הנכם מכינים לעצמכם את המערכת אנא התייחסו לנקודות הבאות:

    קורסי החובה של תוכנית הלימודים והמסלול בו הנכם רשומים.

    דרישות הקדם של הקורסים - ראה פירוט ברשימת הקורסים.

    בטרם הכנתם את מערכת השעורים נא קראו בעיון רב את תקנון שכר הלימוד המופיע באגרת לתלמיד או בשנתון.                                 

    לאחר הקלדת המערכת או ביצוע שינויים יש לבדוק מערכת שעות במידע ושירותים לסטודנט בפורטל האישי שלכם.

גם אם השינויים בוצעו על ידי מזכירות החוג.

    האחריות להרכבת מערכת השיעורים, מעקב אחריה והתאמתה לתקנון תכנית הלימודים של החוג מוטלת אך ורק על התלמיד. האחריות כוללת עמידה בקורסי הקדם!

    על פי השיטה האוניברסיטאית, הרישום מתבצע על בסיס מכסות ומקום פנוי. היה ערוך לאפשרות שקבוצת השיעור או התרגול שבחרת תהיה מלאה.

    במידה ונכשלת בקורס קדם בסמסטר א', עליך להירשם שוב לקורס בו נכשלת בסמסטר ב'. את פעולה זו עליך לבצע בשבוע השינויים בתחילת סמסטר ב'.

סטודנט שנכשל פעמיים בקורס חובה יופסקו לימודיו בחוג.

סטודנט שנרשם לקורס ולא ביטל בתקופת השינויים הציון הסופי בקורס יהיה נכשל

    בנייה ושינויים במערכת הלימודים יתבצעו דרך המערכת הממוחשבת-פורטל.

     לא יתקבלו פניות בנדון בטלפון או בהגעה פיזית למזכירות.

לוח הודעות

לוח ההודעות באינטרנט הינו הקשר העיקרי ביניכם לבין מזכירות החוג.

אנא הקפידו לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות באתר החוג לסטטיסטיקה.

יש להיכנס ללוח ההודעות האינטרנטי של החוג ולהירשם לקבלת הודעות למייל.

 

 

חדרי הלימוד

תלמיד יוכל לוודא את מספרי החדרים בהם נערכים הקורסים עם תחילת הסמסטר על גבי לוח ההודעות או באינטרנט – מידע ושירותים לסטודנט.

שינויים במערך החדרים במשך הסמסטר מפורסמים בלוח ההודעות באינטרנט.

ביטול שיעורים

ביטול שיעורים יומי ניתן לברר על גבי לוחות התצוגה האלקטרוניים בבנייני האוניברסיטה. הרשימה מתעדכנת במשך כל היום. וכן בלוח ההודעות באינטרנט.

בחינות וציונים

ציון "עובר" למקצוע בודד בתואר ראשון בחוג הוא 51, אולם דרוש ממוצע של לפחות 60 בחוג כדי לקבל זכאות לתואר (בכל מסלולי הלימוד).

סמוך לסיום הסמסטר יפורסם לוח מועדי בחינות, אנא הימנעו מלהתקשר בנושא זה למזכירות החוג.

הציונים יפורסמו בפורטל האישי של כל סטודנט . עם פרסום הציונים יפורסם גם נוהל עיון במחברות או סריקת מחברות ונוהל הגשת ערעורים. המזכירות לא תמסור, בשום מקרה, ציונים בטלפון.  הסטודנטים הזכאים להארכת זמן בבחינה (עקב מגבלה רפואית) יפנו לדיקן הסטודנטים בבית הסטודנט. החוג יקבל רק את ההמלצות של דיקנאט הסטודנטים, על פי החלטת ועדת המומחים בנושא הארכת זמן בבחינות, לא תינתן הארכת זמן בבחינות בחוג לסטטיסטיקה לסטודנטים אשר שפת אימם אינה עברית (פרט לעולים חדשים).

הכרות ו/או פטור על סמך לימודים קודמים

סטודנטים אשר למדו במוסדות אקדמיים מוכרים אחרים בארץ ו/או בחו"ל מתבקשים להגיש למזכירות החוג גיליון ציונים רשמי וסילבוס של הקורס הרלוונטי מטעם המוסד בו למדו.

במקרים של פטור מקורסים שונים, לא ישוקללו הציונים בציון הגמר. 

הפסקת לימודים וחידושם

בהתאם לתקנון האוניברסיטה, שני כישלונות במקצוע חובה אחד גוררים הפסקת לימודים בחוג.

הפסקת לימודים מרצון: יש להודיע בכתב על הפסקת לימודים במזכירות החוג ובמדור שכ"ל. לא תתקבל הודעה בע"פ. באם סטודנט מעוניין לחדש לימודיו עליו לפנות למזכירות החוג לצורך בירור מצב לימודיו.

להלן מתווה לימודי האנגלית באוניברסיטת חיפה החל משנה"ל תשפ"ב בהתאם להנחיות מל"ג:

חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר.

עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3. על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב הסטודנט בבחינת סיווג באנגלית (פסיכומטרי/אמיר/ אמירם) כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.

ישנן ארבע רמות סיווג באנגלית ועל כל סטודנט ללמוד קורסי אנגלית בהתאם לסיווגו בבחינות הכניסה כאמור:

סטודנטים ברמת סיווג טרום בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים א' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים ב' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים ב', קורס תוכן אחד באנגלית.

סטודנטים ברמת סיווג פטור: ילמדו שני קורסי תוכן באנגלית.

פירוט ניתן לקרוא באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה או בפרק היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה המופיע בשנתון.


 

לתשומת לבכם!

אנא קראו בעיון את תקנון האוניברסיטה ואת תקנון החוג לסטטיסטיקה.

בתקווה לשיתוף פעולה,

ובברכת שנה טובה ופורייה,

צוות מזכירות החוג

Search