החוג לסטטיסטיקה

מברך את תלמידי שנה א' על הצטרפותם לחוג ללימודים לקראת התואר הראשון ומאחל לכלל התלמידים שנה טובה ופורייה.

החוג לסטטיסטיקה

מברך את תלמידי שנה א' על הצטרפותם לחוג ללימודים לקראת התואר הראשון ומאחל לכלל התלמידים שנה טובה ופורייה.

מידע כללי

זמני רישום לקורסים במערכת הממוחשבת (פורטל):

תלמידי שנה א':  יום חמישי 19/09/2019  בין השעות 13.00-15.00

תלמידי שנה ב' ו- ג' :  יום שלישי 24/09/2019 בין השעות 15.00-17.00

החל מאותם תאריכי רישום ניתן יהיה להירשם ולערוך שינויים בפורטל כל לילה משעה 22:00 ועד 07:00 למחרת.

החל מ-04.10.2019 ועד 3.11.2019 המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה 16:00 ועד 08:00 למחרת.

ביום האחרון –3.11.2019 -עד חצות בלבד.

  

ייתכנו שינויים בזמני השיעורים והתרגולים! 

השינויים יפורסמו באתר החוג.

הנחיות כלליות לרישום הממוחשב

סטודנטים המבקשים סיוע בתמיכה טכנית טלפונית לבעיות הקשורות לכניסה לפורטל הרישום באוניברסיטה. התמיכה תינתן בטלפון: 8240856 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00.

בכל בעיה אחרת שאינה קשורה לכניסה למערכת הרישום ניתן לפנות למרכזות החוג.

לפניכם מספר המלצות אשר ימנעו בעיות עתידיות ברישום:

  1. יש לשלם את התשלום הראשון עד 10 ימים לפני תחילת הרישום.
  2. מומלץ לנסות ולהיכנס למערכת הרישום עם הסיסמה הראשונית לפני מועד הרישום בכדי לבדוק שלא קיימת בעיה בכניסה למערכת.
  3. החל מהשבוע האחרון של אוגוסט יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני הרישום האישיים שלך.

תחת לשונית רישום ניתן לעבור להוראות רישום שם נמצא מדריך הוראות הרישום, כמו כן, לעיונכם סרטון הדרכה לרישום בפורטל. לחצו כאן לסרטון. לחצו כאן למדריך הרישום.

שימו לב !

    אם ברצונכם לשנות את תוכנית הלימודים שאליה התקבלתם עליכם לעשות זאת לפחות שבועיים לפני הקלדת מערכת הלימודים, דרך מזכירות ההרשמה באגף מנהל התלמידים.

    רישום מערכת השעורים נערך פעם אחת בשנה לקראת תחילת שנת הלימודים, ונערך עבור שני הסמסטרים תוך אפשרות לבצע שינויים (ביטולים או תוספות) הן בתחילת סמסטר א' והן בתחילת סמסטר ב'.

כל התלמידים חייבים בביצוע הרישום אשר מהווה תנאי לרישום התלמיד לאותה שנת לימודים ולהבטחת מקומו בקורסים השונים.

כאשר הנכם מכינים לעצמכם את המערכת אנא התייחסו לנקודות הבאות:

    קורסי החובה של תוכנית הלימודים והמסלול בו הנכם רשומים.

    דרישות הקדם של הקורסים - ראה פירוט ברשימת הקורסים.

    בטרם הכנתם את מערכת השעורים נא קראו בעיון רב את תקנון שכר הלימוד המופיע באגרת לתלמיד או בשנתון.                                 

    לאחר הקלדת המערכת או ביצוע שינויים יש לבדוק מערכת שעות במידע ושירותים לסטודנט בפורטל האישי שלכם.

גם אם השינויים בוצעו על ידי מזכירות החוג.

    האחריות להרכבת מערכת השיעורים, מעקב אחריה והתאמתה לתקנון תכנית הלימודים של החוג מוטלת אך ורק על התלמיד. האחריות כוללת עמידה בקורסי הקדם!

    על פי השיטה האוניברסיטאית, הרישום מתבצע על בסיס מכסות ומקום פנוי. הייה ערוך לאפשרות שקבוצת השיעור או התרגול שבחרת תהיה מלאה.

    במידה ונכשלת בקורס קדם בסמסטר א', עליך להירשם שוב לקורס בו נכשלת בסמסטר ב'. את פעולה זו עליך לבצע בשבוע השינויים בתחילת סמסטר ב'.

סטודנט שנכשל פעמיים בקורס חובה יופסקו לימודיו בחוג.

    בנייה ושינויים במערכת הלימודים יתבצעו דרך המערכת הממוחשבת-פורטל.

     לא יתקבלו פניות בנדון בטלפון או בהגעה פיזית למזכירות.

לוח הודעות

לוח ההודעות באינטרנט הינו הקשר העיקרי ביניכם לבין מזכירות החוג.

אנא הקפידו לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות באתר החוג לסטטיסטיקה.

יש להיכנס ללוח ההודעות האינטרנטי של החוג ולהירשם לקבלת הודעות למייל.

חדרי הלימוד

תלמיד יוכל לוודא את מספרי החדרים בהם נערכים הקורסים עם תחילת הסמסטר על גבי לוח ההודעות או באינטרנט – מידע ושירותים לסטודנט.

שינויים במערך החדרים במשך הסמסטר מפורסמים בלוח ההודעות באינטרנט.

ביטול שיעורים

ביטול שיעורים יומי ניתן לברר על גבי לוחות התצוגה האלקטרוניים בבנייני האוניברסיטה. הרשימה מתעדכנת במשך כל היום. וכן בלוח ההודעות באינטרנט.

בחינות וציונים

ציון "עובר" למקצוע בודד בתואר ראשון בחוג הוא 51, אולם דרוש ממוצע של לפחות 60 בחוג כדי לקבל זכאות לתואר (בכל מסלולי הלימוד).

סמוך לסיום הסמסטר יפורסם לוח מועדי בחינות, אנא הימנעו מלהתקשר בנושא זה למזכירות החוג.

הציונים יפורסמו בעילום שם לפי מספרי הזיהוי של התלמידים בלוח ההודעות האינטרנטי של החוג. עם פרסום הציונים יפורסם גם נוהל עיון במחברות או סריקת מחברות ונוהל הגשת ערעורים. המזכירות לא תמסור, בשום מקרה, ציונים בטלפון.הסטודנטים הזכאים להארכת זמן בבחינה (עקב מגבלה רפואית) יפנו לדיקן הסטודנטים בבית הסטודנט. החוג יקבל רק את ההמלצות של דיקנאט הסטודנטים, על פי החלטת ועדת המומחים בנושא הארכת זמן בבחינות, לא תינתן הארכת זמן בבחינות בחוג לסטטיסטיקה לסטודנטים אשר שפת אימם אינה עברית (פרט לעולים חדשים).

הכרות ו/או פטור על סמך לימודים קודמים

סטודנטים אשר למדו במוסדות אקדמיים מוכרים אחרים בארץ ו/או בחו"ל מתבקשים להגיש למזכירות החוג גיליון ציונים רשמי וסילבוס של הקורס הרלוונטי מטעם המוסד בו למדו.

במקרים של פטור מקורסים שונים, לא ישוקללו הציונים בציון הגמר. 

הפסקת לימודים וחידושם

בהתאם לתקנון האוניברסיטה, שני כישלונות במקצוע חובה אחד גוררים הפסקת לימודים בחוג.

הפסקת לימודים מרצון: יש להודיע בכתב על הפסקת לימודים במזכירות החוג ובמדור שכ"ל. לא תתקבל הודעה בע"פ. באם סטודנט מעוניין לחדש לימודיו עליו לפנות למזכירות החוג לצורך בירור מצב לימודיו.

 
 

לתשומת לבכם!

אנא קראו בעיון את תקנון האוניברסיטה ואת תקנון החוג לסטטיסטיקה.

בתקווה לשיתוף פעולה,

ובברכת שנה טובה ופורייה,

צוות מזכירות החוג

החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search