החוג לסטטיסטיקה

מברך את תלמידי שנה א' על הצטרפותם לחוג ללימודים לקראת התואר הראשון ומאחל לכלל התלמידים שנה טובה ופורייה.

החוג לסטטיסטיקה

מברך את תלמידי שנה א' על הצטרפותם לחוג ללימודים לקראת התואר הראשון ומאחל לכלל התלמידים שנה טובה ופורייה.

מידע כללי

זמני רישום לקורסים במערכת הממוחשבת (פורטל):

תלמידי שנה א': יום ה' 07/09/2017  בין השעות 15.00-17.00

תלמידי שנה ב': יום א' 17/09/2017  בין השעות 15.00-17.00

תלמידי שנה ג': יום א' 10/09/2017  בין השעות 13.00-15.00

החל מאותם תאריכי רישום ניתן יהיה להירשם ולערוך שינויים בפורטל כל לילה משעה 22.00 ועד 07.00 למחרת.

  

ייתכנו שינויים בזמני השיעורים והתרגולים! 

השינויים יפורסמו באתר החוג.

הנחיות כלליות לרישום הממוחשב

סטודנטים המבקשים סיוע בתמיכה טכנית טלפונית לבעיות הקשורות לכניסה לפורטל הרישום באוניברסיטה. התמיכה תינתן בטלפון: 8240856 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00.

בכל בעיה אחרת שאינה קשורה לכניסה למערכת הרישום ניתן לפנות למרכזות החוג.

לפניכם מספר המלצות אשר ימנעו בעיות עתידיות ברישום:

 1. יש לשלם את התשלום הראשון עד 10 ימים לפני תחילת הרישום.
 2. מומלץ לנסות ולהיכנס למערכת הרישום עם הסיסמה הראשונית לפני מועד הרישום בכדי לבדוק שלא קיימת בעיה בכניסה למערכת.
 3. החל מהשבוע האחרון של אוגוסט יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני הרישום האישיים שלך.

תחת לשונית רישום ניתן לעבור להוראות רישום שם נמצא מדריך הוראות הרישום, כמו כן, לעיונכם סרטון הדרכה לרישום בפורטל. לחצו כאן לסרטון. לחצו כאן למדריך הרישום.

שימו לב !

    אם ברצונכם לשנות את תוכנית הלימודים שאליה התקבלתם עליכם לעשות זאת לפחות שבועיים לפני הקלדת מערכת הלימודים, דרך מזכירות ההרשמה באגף מנהל התלמידים.

    רישום מערכת השעורים נערך פעם אחת בשנה לקראת תחילת שנת הלימודים, ונערך עבור שני הסמסטרים תוך אפשרות לבצע שינויים (ביטולים או תוספות) הן בתחילת סמסטר א' והן בתחילת סמסטר ב'.

כל התלמידים חייבים בביצוע הרישום אשר מהווה תנאי לרישום התלמיד לאותה שנת לימודים ולהבטחת מקומו בקורסים השונים.

כאשר הנכם מכינים לעצמכם את המערכת אנא התייחסו לנקודות הבאות:

    קורסי החובה של תוכנית הלימודים והמסלול בו הנכם רשומים.

    דרישות הקדם של הקורסים - ראה פירוט ברשימת הקורסים.

    בטרם הכנתם את מערכת השעורים נא קראו בעיון רב את תקנון שכר הלימוד המופיע באגרת לתלמיד או בשנתון.                                 

    לאחר הקלדת המערכת או ביצוע שינויים יש לבדוק מערכת שעות במידע ושירותים לסטודנט בפורטל האישי שלכם.

גם אם השינויים בוצעו על ידי מזכירות החוג.

    האחריות להרכבת מערכת השיעורים, מעקב אחריה והתאמתה לתקנון תכנית הלימודים של החוג מוטלת אך ורק על התלמיד. האחריות כוללת עמידה בקורסי הקדם!

    על פי השיטה האוניברסיטאית, הרישום מתבצע על בסיס מכסות ומקום פנוי. הייה ערוך לאפשרות שקבוצת השיעור או התרגול שבחרת תהיה מלאה.

    במידה ונכשלת בקורס קדם בסמסטר א', עליך להירשם שוב לקורס בו נכשלת בסמסטר ב'. את פעולה זו עליך לבצע בשבוע השינויים בתחילת סמסטר ב'.

סטודנט שנכשל פעמיים בקורס חובה יופסקו לימודיו בחוג.

    בנייה ושינויים במערכת הלימודים יתבצעו דרך המערכת הממוחשבת-פורטל.

     לא יתקבלו פניות בנדון בטלפון או בהגעה פיזית למזכירות.

לוח הודעות

לוח ההודעות באינטרנט הינו הקשר העיקרי ביניכם לבין מזכירות החוג.

אנא הקפידו לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות באתר החוג לסטטיסטיקה.

יש להיכנס ללוח ההודעות האינטרנטי של החוג ולהירשם לקבלת הודעות למייל.

חדרי הלימוד

תלמיד יוכל לוודא את מספרי החדרים בהם נערכים הקורסים עם תחילת הסמסטר על גבי לוח ההודעות או באינטרנט – מידע ושירותים לסטודנט.

שינויים במערך החדרים במשך הסמסטר מפורסמים בלוח ההודעות באינטרנט.

ביטול שיעורים

ביטול שיעורים יומי ניתן לברר על גבי לוחות התצוגה האלקטרוניים בבנייני האוניברסיטה. הרשימה מתעדכנת במשך כל היום. וכן בלוח ההודעות באינטרנט.

בחינות וציונים

ציון "עובר" למקצוע בודד בתואר ראשון בחוג הוא 51, אולם דרוש ממוצע של לפחות 60 בחוג כדי לקבל זכאות לתואר (בכל מסלולי הלימוד).

סמוך לסיום הסמסטר יפורסם לוח מועדי בחינות, אנא הימנעו מלהתקשר בנושא זה למזכירות החוג.

הציונים יפורסמו בעילום שם לפי מספרי הזיהוי של התלמידים בלוח ההודעות האינטרנטי של החוג. עם פרסום הציונים יפורסם גם נוהל עיון במחברות או סריקת מחברות ונוהל הגשת ערעורים. המזכירות לא תמסור, בשום מקרה, ציונים בטלפון.הסטודנטים הזכאים להארכת זמן בבחינה (עקב מגבלה רפואית) יפנו לדיקן הסטודנטים בבית הסטודנט. החוג יקבל רק את ההמלצות של דיקנאט הסטודנטים, על פי החלטת ועדת המומחים בנושא הארכת זמן בבחינות, לא תינתן הארכת זמן בבחינות בחוג לסטטיסטיקה לסטודנטים אשר שפת אימם אינה עברית (פרט לעולים חדשים).

הכרות ו/או פטור על סמך לימודים קודמים

סטודנטים אשר למדו במוסדות אקדמיים מוכרים אחרים בארץ ו/או בחו"ל מתבקשים להגיש למזכירות החוג גיליון ציונים רשמי וסילבוס של הקורס הרלוונטי מטעם המוסד בו למדו.

במקרים של פטור מקורסים שונים, לא ישוקללו הציונים בציון הגמר. 

הפסקת לימודים וחידושם

בהתאם לתקנון האוניברסיטה, שני כישלונות במקצוע חובה אחד גוררים הפסקת לימודים בחוג.

הפסקת לימודים מרצון: יש להודיע בכתב על הפסקת לימודים במזכירות החוג ובמדור שכ"ל. לא תתקבל הודעה בע"פ. באם סטודנט מעוניין לחדש לימודיו עליו לפנות למזכירות החוג לצורך בירור מצב לימודיו.

 
 

לתשומת לבכם!

אנא קראו בעיון את תקנון האוניברסיטה ואת תקנון החוג לסטטיסטיקה.

בתקווה לשיתוף פעולה,

ובברכת שנה טובה ופורייה,

צוות מזכירות החוג

מערכת קורסי שנה א'

 

שנת לימודים תשע"ח

 

תוכנית לימודים לשנה א' (למתחילים לימודיהם בשנה"ל תשע"ח)

 

 • תכנית לימודים דו חוגי רגיל: (שנה א' לומדים בסה"כ -7 קורסים השווים 28 נ"ז)

 

שימו לב !

ישנם קורסים שיש להם קורסי קדם, אם לא עברתם את קורס הקדם אינכם יכולים להמשיך הלאה וללמוד את הקורס המתקדם.    

 

סמסטר א'- קורסי חובה

 

1. חדו"א א'- שיעור+ תרגיל

2. מבוא להסתברות א' - שיעור + תרגיל

3. מבוא לתכנות מדעי- שיעור+תרגיל

 

סמסטר ב'- קורסי חובה

 

4. חדו"א ב'-  שיעור + תרגיל   (קורס קדם - חדו"א א')

5. מבוא להסתברות ב'- שיעור + תרגיל  (קורס קדם - מבוא להסתברות א')

6. מבוא לתכנות סטטיסטי ב- R- שיעור + תרגיל   (קורס קדם - מבוא להסתברות א')

 

** קורס חובה - אפשר ללמוד בסמסטר א' או ב' לפי בחירתכם:

 

7. אלגברה ליניארית- שיעור+ תרגיל • תכנית לימודים חד-חוגי רגיל: (שנה א' לומדים בסה"כ -8 קורסים השווים 32 נ"ז)  

 

שימו לב !

ישנם קורסים שיש להם קורסי קדם, אם לא עברתם את קורס הקדם אינכם יכולים להמשיך הלאה וללמוד את הקורס המתקדם.    

 

סמסטר א'- קורסי חובה

 

1. חדו"א א'- שיעור+ תרגיל

2. מבוא להסתברות א' - שיעור + תרגיל

3. מבוא לתכנות מדעי- שיעור+תרגיל

 

סמסטר ב'- קורסי חובה

 

4. חדו"א ב'-  שיעור + תרגיל   (קורס קדם - חדו"א א')

5. מבוא להסתברות ב'- שיעור + תרגיל  (קורס קדם - מבוא להסתברות א')

6. מבוא לתכנות סטטיסטי ב- R- שיעור + תרגיל   (קורס קדם - מבוא להסתברות א')

7.מבוא לאלגוריתמים- שיעור

 

** קורס חובה - אפשר ללמוד בסמסטר א' או ב' לפי בחירתכם:

 

8. אלגברה ליניארית- שיעור+ תרגילתכניות לימוד במסלול דו-חוגי מיוחד שנה א'

 

 • תכנית הלימודים דו חוגי עם החוג למתמטיקה:

 

סה"כ לומדים 5 קורסים בשנה א' השווים 20 נ"ז (את קורסי המתמטיקה לומדים בחוג השני)

 

סמסטר א'

 

 1. מבוא להסתברות א' - שיעור+ תרגיל

 2. מבוא לתכנות מדעי – שיעור+תרגיל

סמסטר ב'

 

 1. מבוא להסתברות ב'- שיעור + תרגיל  (קורס קדם - מבוא להסתברות א')

 2. מבוא לתכנות סטטיסטי ב- R- שיעור + תרגיל   (קורס קדם - מבוא להסתברות א')

 3. מבוא לאלגוריתמים- שיעור

 

 • תכנית הלימודים דו חוגי עם מערכות מידע (בדגש על מדעי הנתונים) :

 

סה"כ לומדים 5 קורסים השווים 20 נ"ז (הקורס אלגברה ליניארית נלמד בחוג למערכות מידע)

 

סמסטר א'

 

1. חדו"א א'- שיעור+ תרגיל

2. מבוא להסתברות א'- שיעור + תרגיל

 

סמסטר ב'

 

3. חדו"א ב'-  שיעור + תרגיל   (קורס קדם - חדו"א א')

4. מבוא להסתברות ב' - שיעור + תרגיל  (קורס קדם - מבוא להסתברות)

5. מבוא לתכנות סטטיסטי R- שיעור + תרגיל   (קורס קדם - מבוא להסתברות א')

 

רשימת הקורסים החוג לסטטיסטיקה שנת הלימודים תשע"ח

 

שנה א'- סמסטר א' -קורסי חובה

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.1100

חדו"א א'

 

שיעור יום ב' 14-18

הקורס הוא קדם לקורס חדו"א ב'.

תרגיל יום א' 10-12

207.1200

חדו"א ב'

 

שיעור יום א' 10-14

סטודנט שלא קיבל ציון עובר בקורס חדו"א א' לא יוכל להירשם לקורס חדו"א ב'.

תרגיל יום ב' 18-20

207.1300

מבוא להסתברות א'

ד"ר יובל נוב

שיעור יום ב' 08-12

הקורס הוא קדם לקורסים: מבוא לסטטיסטיקה ותכנות סטטיסטי R.

תרגיל יום ג'  10-12

207.1500

אלגברה ליניארית

 

שיעור יום ד' 14-17

 

תרגיל יום ג' 08-10

207.1510

מבוא לתכנות מדעי

מר איגור קליינר

שיעור יום ד' 08-12

 

תרגיל יום ב' 12-14


שנה א'- סמסטר ב'- קורסי חובה

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.1100

חדו"א א'

 

שיעור יום ב' 14-18

הקורס הוא קדם לקורס חדו"א ב'.

תרגיל יום א' 12-14

207.1200

חדו"א ב'

 

שיעור יום א' 10-14

סטודנט שלא קיבל ציון עובר בקורס חדו"א א' לא יוכל להירשם לקורס חדו"א ב'.

תרגיל יום ב' 12-14

207.1850

מבוא להסתברות ב'

ד"ר יובל נוב

שיעור יום ב' 08-12

סטודנט שלא קיבל ציון עובר בקורס מבוא להסתברות א' לא יוכל להירשם לקורס מבוא להסתברות ב'.

תרגיל יום ג' 12-14

207.1500

אלגברה ליניארית

 

שיעור יום א' 14-17

 

תרגיל יום ד' 08-10

207.1610

מבוא לתכנות סטטיסטי R

ד"ר יובל נוב

שיעור יום ג' 09-12

סטודנט שלא קיבל ציון עובר בקורס מבוא להסתברות א' לא יוכל להירשם לקורס מבוא לתכנות סטטיסטי R.

תרגיל יום ד' 12-14

207.1860

מבוא לאלגוריתמים

ד"ר דני שגב

שיעור יום ג' 14-18

 

תרגיל יום ד' 10-12

מערכת קורסי שנה ב' ו-ג'

 

שנת לימודים תשע"ח

תוכניות לימוד לשנה ב/ג - דו-חוגי וחד חוגי

 

 • תכנית לימודים דו חוגי רגיל:

סה"כ בשנה ב'-ג' לומדים 8 קורסים השווים 32 נק'

 

קורסי חובה שנה ב'

 

 1. מודלים סטטיסטיים א'- שיעור+תרגיל
 2. ניהול בסיסי נתונים ב- SAS ו- SQL - שיעור+תרגיל
 3. מודלים סטוכסטיים- שיעור+תרגיל
 4. הסקה סטטיסטית- שיעור+תרגיל
 5. מודלים סטטיסטיים ב'- שיעור+תרגיל

 

קורסי חובה שנה ג'

 1. למידה סטטיסטית
 2. ניתוח רב-משתני
 3. ניתוח נתוני עתק
 • תכנית לימודים דו חוגי עם החוג למתמטיקה:

 

בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה יש ללמוד את הקורסים הבאים:

 1. למידה סטטיסטית
 2. שיטות חישוביות בסטטיסטיקה א'
 3. ניתוח רב משתני
 4. ניתוח נתוני עתק
 5. שיטות חישוביות בסטטיסטיקה ב'

 

 • תכנית לימודים דו חוגי עם החוג למערכות מידע (בדגש על מדעי הנתונים):

 

בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה יש ללמוד את הקורסים הבאים:

 1. שיטות חישוביות בסטטיסטיקה א'
 2. למידה סטטיסטית
 3. ניתוח רב משתני
 4. שיטות חישוביות בסטטיסטיקה ב'
 5. ניתוח נתוני עתק

וילמדו בנוסף לקורסי החובה קורסי בחירה בסטטיסטיקה בהיקף של 4 נ"ז.

 

 • הערה: סטודנט שלא השלים חובת "דרך הרוח" בשנה א' עליו לעשות זאת בשנה ב' או ג'.

 

 • תכנית לימודים חד חוגי:

 

קורסי חובה

 

 1. שיטות חישוביות בסטטיסטיקה א'
 1. 2.  מודלים סטטיסטיים א'- שיעור+תרגיל (קורסי קדם: אלגברה ליניארית, מבוא לסטטיסטיקה, מבוא לתכנות מדעי וסטטיסטי R)
 2. 3. ניהול בסיסי נתונים ב- SAS ו- SQL- שיעור+תרגיל
 3. 4.   מודלים סטוכסטיים- שיעור+תרגיל
 4. 5.   הסקה סטטיסטית- שיעור+תרגיל
 5. 6.   מודלים סטטיסטיים ב'- שיעור+תרגיל (קורס קדם: מודלים סטטיסטיים א')
 6. 7. שיטות חישוביות בסטטיסטיקה ב'
 7. 8. למידה סטטיסטית - שיעור
 8. 9. ניתוח רב משתני – שיעור
 9. 10. ניתוח נתוני עתק - שיעור

 

הערות :

בנוסף על קורסי החובה עליכם להשלים 8 נק' מתוך קורסי הבחירה בחוג.

תזכורת נוספת שעליכם להשלים 40 נק' נוספות מתוך קורסי המקבץ הניתנים בחוגי האוניברסיטה השונים או מקורסי הבחירה בחוג עד סוף התואר.

 

 • הערה: סטודנט שלא השלים חובת "דרך הרוח" בשנה א' עליו לעשות זאת בשנה ב' או ג'.

 

תכנית לימודים חד חוגי מסלול משולב עם לוגיסטיקה :

 

סטודנטים ילמדו 10 קורסים השווים 44 נק' לפי התכנית הרגילה לחד-חוגי ובנוסף לכך קורסי החובה הבאים:

 

שם הקורס

מספרו

נקודות

מקצועות קדם

מבוא לכלכלה

214.2650

3

-

תמחיר ומימון (חשבונאות)

214.1980

3

-

מבוא לשיווק

206.2290

או

214.3400

3

-

מבוא לניהול למערכות מידע

214.1800

3

-

ניהול משאבי אנוש

או מבוא לניהול

214.2100

206.1380

3

-
ניהול שרשרות אספקה

214.2400

4

 
       

מבוא לחקר ביצועים

207.3107

4

 

סה"כ נקו' במקבץ זה

 

23

 

 

בנוסף על לימודי החובה הנ"ל (המהווים 99 נקודות) ילמד התלמיד 21 נקודות בחירה נוספות מחוגים אחרים או מהחוג לסטטיסטיקה.

 

סה"כ יצבור התלמיד במסלול זה 121 נקודות.

רשימת הקורסים החוג לסטטיסטיקה שנת הלימודים תשע"ח

 

שנה ב'-  סמסטר א' -קורסי חובה

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

207.2320

מודלים סטוכסטים

פרופ' אסתר פרוסטיג

שיעור יום ב' 12-14

        יום ד' 16-18

קורס קדם: הסתברות ב'.

תרגיל יום ג' 08-10

207.2370

מודלים סטטיסטיים א'

ד"ר איתי דטנר

שיעור יום ב' 14-18

קורסי קדם: אלגברה ליניארית, הסתברות ב', מבוא לתכנות מדעי וסטטיסטי R.

תרגיל יום ד' 12-14

207.2301

שיטות חישוביות בסטטיסטיקה א'

פרופ' אלכס גולדנשלוגר

שיעור יום ג' 10-14

 

תרגיל יום ד' 08-10

 

שנה ב'- סמסטר ב' -קורסי חובה

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

207.2200

הסקה סטטיסטית

פרופ' אלכס גולדנשלוגר

שיעור יום א' 10-14

קורס קדם: הסתברות ב'.תרגיל יום ב' 16-18

207.2260

ניהול בסיסי נתונים ב-SAS ו- SQL

גב' אפרת ישכיל

שיעור יום ב' 10-14

קורס קדם: מודלים סטטיסטיים א'.תרגיל יום ד' 14-16

207.2380

מודלים סטטיסטיים ב'

ד"ר ניצה ברקן

שיעור יום ד' 10-14

קורס קדם: מודלים סטטיסטיים א'.

תרגיל יום ב' 14-16

 

שנה ג' - סמסטר א' -קורסי חובה

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.3206

למידה סטטיסטית

ד"ר איתי דטנר

שיעור יום ב' 08-12

קורסי קדם: מבוא לתכנות מדעי וסטטיסטי R, מודלים סטטיסטיים ב', הסקה סטטיסטית, מודלים סטוכסטיים.

תרגיל יום ד' 10-12שנה ג' - סמסטר ב' -קורסי חובהמס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.3200

ניתוח רב משתני

פרופ' צבי ריס

שיעור יום ג' 10-14

 

207.3320

ניתוח נתוני עתק

ד"ר איתי דטנר

שיעור יום ד' 08-12

קורסי קדם: מבוא לתכנות מדעי וסטטיסטי R, מודלים סטטיסטיים ב', הסקה סטטיסטית, מודלים סטוכסטיים.

תרגיל יום ג' 14-16

207.3111

שיטות חישוביות בסטטיסטיקה ב'

פרופ' אורי דוידוב

שיעור יום א' 14-18

 

תרגיל יום ג' 08-10

שנה ג' - סמסטר א' -קורסי בחירה

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.3121

שיטות א-פרמטריות

ד"ר ניצה ברקן

שיעור יום ד' 10-14

קורסי קדם: הסקה סטטיסטית, מודלים סטטיסטיים ב'.

207.3152

יישומי סטטיסטיקה בסאס

גב' אפרת ישכיל

שיעור יום ב' 14-18

קורסי קדם: מודלים סטטיסטיים ב', ניהול בסיסי נתונים ב-SAS ו- SQL.
שנה ג' - סמסטר ב' – קורס בחירה/ קורס חובה לתלמידי המסלול החד-חוגי בשילוב לוגיסטיקה

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.3107

מבוא לחקר ביצועים

ד"ר דני שגב

שיעור יום ד' 16-20

פתוח לכל תלמידי החוג, חובה לתלמידי חד חוגי בשילוב לוגיסטיקה.

החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search