החוג לסטטיסטיקה

מברך את תלמידי שנה א' על הצטרפותם לחוג ללימודים לקראת התואר הראשון ומאחל לכלל התלמידים שנה טובה ופורייה.

החוג לסטטיסטיקה

מברך את תלמידי שנה א' על הצטרפותם לחוג ללימודים לקראת התואר הראשון ומאחל לכלל התלמידים שנה טובה ופורייה.

מידע כללי

זמני רישום למערכת הקורסים דרך המערכת הממוחשבת (פורטל):

תלמידי שנה א' + ב' תואר שני: יום ג' 19/09/2017 בין השעות 15.00-17.00

החל מאותם תאריכי רישום ניתן יהיה להירשם ולערוך שינויים בפורטל כל לילה משעה 22.00 ועד 07.00 למחרת.

לתלמידי אקטואריה תואר שני ותלמידי תעודה המרצה גב' אדוה עבדי

תקיים ייעוץ לקראת הרשמה לקורסים בתאריך 13.9.2017 בין השעות 10.00-14.00

ייתכנו שינויים בזמני השיעורים,השינויים יפורסמו באתר החוג

  

הנחיות כלליות לרישום הממוחשב

סטודנטים המבקשים סיוע בתמיכה טכנית טלפונית לבעיות הקשורות לכניסה לפורטל הרישום באוניברסיטה. התמיכה תינתן בטלפון: 8240856 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00.

בכל בעיה אחרת שאינה קשורה לכניסה למערכת הרישום ניתן לפנות למרכזות החוג.

לפניכם מספר המלצות אשר ימנעו בעיות עתידיות ברישום:

 1. יש לשלם את התשלום הראשון עד 10 ימים לפני תחילת הרישום.
 2. מומלץ לנסות ולהיכנס למערכת הרישום עם הסיסמה הראשונית  לפני מועד הרישום בכדי לבדוק שלא קיימת בעיה בכניסה למערכת.
 3. החל מהשבוע האחרון של אוגוסט יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני הרישום האישיים שלך.

תחת לשונית רישום ניתן לעבור להוראות רישום שם נמצא מדריך הוראות הרישום, כמו כן, לעיונכם סרטון הדרכה לרישום בפורטל. לחצו כאן לסרטון. לחצו כאן למדריך הרישום.

שימו לב !

    אם ברצונכם לשנות את סדר העדיפויות של תוכניות הלימודים שאליהם התקבלתם עליכם לעשות זאת לפחות שבועיים לפני הקלדת מערכת הלימודים, דרך מזכירות ההרשמה באגף מנהל התלמידים.  

    רישום מערכת השעורים נערך פעם אחת בשנה לקראת תחילת שנת הלימודים, ונערך עבור שני הסמסטרים תוך אפשרות לבצע שינויים (ביטולים או תוספות) הן בתחילת סמסטר א' והן בתחילת סמסטר ב'.

כל התלמידים חייבים בביצוע הרישום אשר מהווה תנאי לרישום התלמיד לאותה שנת לימודים ולהבטחת מקומו בקורסים השונים,

כאשר הנכם מכינים לעצמכם את המערכת אנא התייחסו לנקודות הבאות:

    קורסי החובה של תוכנית הלימודים והמסלול בו הנכם רשומים.

            דרישות הקדם של הקורסים - ראה פירוט ברשימת הקורסים.

    בטרם הכנתם את מערכת השעורים נא קראו בעיון רב את תקנון שכר הלימוד המופיע באגרת לתלמיד או בשנתון.

                     

    לאחר הקלדת המערכת או ביצוע שינויים יש לבדוק מערכת שעות במידע ושירותים לסטודנט בפורטל האישי שלכם.

גם אם השינויים בוצעו על ידי מזכירות החוג.

    האחריות להרכבת מערכת השיעורים, מעקב אחריה והתאמתה לתקנון תכנית הלימודים של החוג מוטלת

אך ורק על התלמיד.

האחריות כוללת עמידה בקורסי הקדם!

 

לוח הודעות

.לוח ההודעות הינו הקשר העיקרי ביניכם לבין מזכירות החוג. אנא הקפידו לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות בלוח ההודעות באינטרנט, באתר החוג לסטטיסטיקה.

יש להיכנס ללוח ההודעות האינטרנטי של החוג ולהירשם לקבלת הודעות למייל. 

חדרי הלימוד

תלמיד יוכל לוודא את מספרי החדרים בהם נערכים הקורסים עם תחילת הסמסטר על גבי לוח ההודעות או באינטרנט – מידע ושירותים לסטודנט.

שינויים במערך החדרים במשך הסמסטר מפורסמים על גבי לוח ההודעות.

ביטול שיעורים

ביטול  שיעורים יומי ניתן לברר על גבי לוחות התצוגה האלקטרוניים בבנייני האוניברסיטה. הרשימה מתעדכנת במשך כל היום. וכן בלוח ההודעות באינטרנט.

בחינות וציונים

בקורסי התואר השני מוצע מועד בחינות אחד בלבד בכל קורס  (על תקנון מועד חריג ראה תקנון האוניברסיטה בשנתון).

ציון "עובר" למקצוע בודד בתואר שני בחוג הוא 60.

סמוך לסיום הסמסטר יפורסם לוח מועדי בחינות, אנא הימנעו מלהתקשר בנושא זה למזכירות החוג. 

הציונים יפורסמו בעילום שם לפי מספרי הזיהוי של התלמידים בלוח ההודעות באינטרנט של החוג. עם פרסום הציונים יפורסם גם נוהל עיון במחברות או סריקת מחברות  ונוהל הגשת ערעורים.

המזכירות לא תמסור, בשום מקרה, ציונים בטלפון.הסטודנטים הזכאים להארכת זמן בבחינה (עקב מגבלה רפואית) יפנו לדיקן הסטודנטים בבנין הסטודנט. החוג יקבל רק את ההמלצות של דיקנאט הסטודנטים. 

הכרות ו/או פטור על סמך לימודים קודמים

 

סטודנטים אשר למדו במוסדות אקדמיים מוכרים אחרים בארץ ו/או בחו"ל מתבקשים להגיש למזכירות החוג גיליון ציונים  רשמי וסילבוס של הקורס הרלוונטי מטעם המוסד בו למדו.

במקרים של פטור מקורסים שונים, לא ישוקללו הציונים בציון הגמר. 

 

הפסקת לימודים וחידושם

טופס הפסקת לימודים לתואר שני בחוג אפשר למצוא באתר הרשות ללימודים מתקדמים. יש למלא את הטופס ולשלוח אותו למזכירות החוג לסטטיסטיקה. לא תתקבל הודעה בע"פ.

 באם סטודנט מעוניין לחדש לימודיו עליו לפנות למזכירות החוג לצורך בירור מצב לימודיו.

לתשומת לבכם!

אנא קראו בעיון את תקנון האוניברסיטה ואת תקנון החוג לסטטיסטיקה.

בתקווה לשיתוף פעולה,

ובברכת שנה טובה ופורייה,

צוות מזכירות החוג

קורסים מגמת סטטיסטיקה

 

International Master’s Program in Statistics

מגמת ביו-סטטיסטיקה (שהחלו לימודיהם בתשע"ז)

Semester A

 1. Probability
 2. Applied Statistics I
 3. Algorithms for Data Analysis
 4. Stochastic Process With applications

 

Semester B

 1. Statistical Inference
 2. Applied Statistics II
 3. Statistical Learning Theory
 4. The Analysis of Large and High Dimensional Data Sets

 

Summer Semester

 1. Statistical Consulting Project

Semester A

 

Teaching hours

Lecturer

Course

Course number

 

Sunday 08-13

Prof. Ori Davidov

Probability

207.4440

 

Sunday 14-18

Prof. Philip Reiss

Applied Statistics I

207.4441

קורס בחירה לתלמידי ביו-סטטיסטיקה שנה ב'

Tuesday 14-18

Dr. Danny Segev

Algorithms for Data Analysis

207.4442

קורס בחירה לתלמידי ביו-סטטיסטיקה שנה ב'

Tuesday 09-13

Dr. Asaf Cohen

Stochastic Process With applications

207.4443

 

Semester B

 

Teaching hours

Lecturer

Course

Course number

 

Sunday 08-13

Prof. Ori Davidov

Statistical Inference

207.4444

 

Tuesday 14-18

Dr. Yuval Nov

Applied Statistics II

207.4445

קורס בחירה לתלמידי ביו-סטטיסטיקה שנה ב'

Tuesday 09-13

Prof. Alexander Goldenshluger

Statistical Learning Theory

207.4446

קורס בחירה לתלמידי ביו-סטטיסטיקה שנה ב'

Sunday 14-18

Prof. Philip Reiss

The Analysis of Large and High Dimensional Data Sets

207.4447
Summer Semester

 

 

Teaching hours

Lecturer

Course

Course number

     

Statistical Consulting Project

207.4448

קורסים - מגמת אקטואריה

 תכנית לימודים תואר שני במגמת אקטואריה

 

קורסי חובה

 

שנה א'

 1. יישומי מחשב במתמטיקה של מימון

 2. מודלים (תמותה+סטוכסטיים)

 3. שיטות סטטיסטיות בביטוח

שנה ב'

 1. תיאוריות סיכוני חיים

 2. כלכלה פיננסית

 3. סדנת הנחייה לכתיבת עבודה מסכמת (חובה לתלמידי המסלול ללא תיזה)

 

קורסי בחירה

סטודנט במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) ישלים 10 שש"ס מתוך קורסי הבחירה לתואר שני.

סטודנט במסלול עם עבודה מסכמת (פרוייקט גמר) ישלים 16 שש"ס מתוך קורסי הבחירה לתואר שני.

שימו לב!

קורסי בחירה יש לבחור רק את הקורסים המאושרים על ידי ראש המגמה

 

שנה א' - קורסי חובה

 

סמסטר א'  

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.4111

יישומי מחשב במתמטיקה של מימון

ד"ר מירב דהאן

שיעור יום א' 08-12

 

207.4011

מודלים (תמותה+סטוכסטים)

גב' אדוה עבדי

שיעור יום ב' 12-14

 

פרופ' אסתר פרוסטיג

שיעור יום ב' 14-16

תרגיל יום ב' 19-21

 

סמסטר ב'

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.4004

שיטות סטטיסטיות בביטוח

 

שיעור יום ב' 12-16

 

תרגיל יום ב' 19-21

 

 

 

 

 

שנה ב' - קורסי חובה

 

סמסטר א'  

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.4001

תיאוריות סיכוני חיים

גב' ילנה ראדו

שיעור יום ה' 12-16

יש להירשם לקורס ההמשך בסמסטר ב'.

207.4400

סדנת הנחייה לכתיבת עבודה מסכמת

 

השיבוץ יבוצע ע"י הגרלה אוטומטית

מיועד לתלמידי המסלול ללא תיזה בלבד.

 

סמסטר ב'

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.4002

תיאוריות סיכוני חיים

גב' ילנה ראדו

שיעור יום ה' 08-12

המשך לקורס 207.4001 מסמסטר א'.

207.4005

כלכלה פיננסית

ד"ר גרגורי גורביץ

שיעור יום ה' 12-16

 

207.4400

סדנת הנחייה לכתיבת עבודה מסכמת

 

השיבוץ יבוצע ע"י הגרלה אוטומטית

מיועד לתלמידי המסלול ללא תיזה בלבד.

 

 

 

 

 

 קורסי בחירה לתואר שני במגמת אקטואריה

 

סמסטר א'

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

 

 

207.4126

שימושי מחשב באקטואריה

פרופ' אהוד מקוב

שיעור יום ד' 12-16

 

207.4442

Algorithms for Data Analysis

ד"ר דני שגב

שיעור יום ג' 14-18

קורס הנלמד בשפה האנגלית. שייך לתכנית הבינלאומית בסטטיסטיקה.

207.3152

יישומי סטטיסטיקה בסאס

גב' אפרת ישכיל

שיעור יום ב' 14-18

לסטודנטים שאין ידע מוקדם בסאס מומלץ ללמוד בצורה עצמאית את התוכנה.

 

סמסטר ב' 

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

 

 

207.4309

יישומי מחשב בסיכוני חיים

ד"ר מירב דהאן

שיעור יום א' 08-12

 

207.4447

The Analysis of Large and High Dimensional Data Sets

פרופ' צבי ריס

שיעור יום א' 14-18

קורס הנלמד בשפה האנגלית. שייך לתכנית הבינלאומית בסטטיסטיקה.

207.3200

ניתוח רב-משתני

פרופ' צבי ריס

שיעור יום ג' 10-14

סטודנטים שלמדו קורס זה כחלק מהתואר הראשון לא יכולים לקחת אותו כקורס בחירה לתואר שני.

 

 

 

 

 

קורסים באקטואריה הנדרשים על ידי אגודת האקטוארים: (לקורסים אלה נרשמים ידנית במזכירות החוג)

 

סמסטר א'

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.7001

מתמטיקה של מימון

ד"ר מירב דהאן

שיעור יום ב' 08-12

יש להירשם לקורס ההמשך בסמסטר ב'.

207.7018

מבוא למימון לאקטוארים

ד"ר גרגורי גורביץ

שיעור יום ב' 16-19

יש להירשם לקורס ההמשך בסמסטר ב'.

207.7003

מבוא לכלכלה לאקטוארים

גב' דבורה מלניק

שיעור יום ה' 08-12

 

 

סמסטר ב'

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.7002

מתמטיקה של מימון

ד"ר מירב דהאן

שיעור יום ב' 08-12

קורס המשך לקורס 207.7001 מסמסטר א'.

207.7004

מבוא לחשבונאות לאקטוארים

רו"ח אמיר בר-שלום

שיעור יום ב' 16-19

קורס המשך לקורס 207.7018 מסמסטר א'.

 

קורסים - מגמת לוגיסטיקה

 

תכנית לימודים תואר שני במגמת לוגיסטיקה

קורסי חובה

שנה א'

 

 1. שיטות מתמטיות, סטטיסטיות וחישוביות

 2. אלמנטים של חקר ביצועים

 3. ניהול מערכות רכש ומלאי

 4. הסתברות ותהליכים סטוכסטיים

 5. ניהול ותפעול שרשרות אספקה

 6. תמחיר ומימון

שנה ב'

 1. ניהול פרויקטים

 2. מערכות מידע

 3. סדנת מערכות מידע וסימולציה

 4. שיטות אופטימיזציה

 5. סוגיות משפטיות

 6. פרויקט יישומי (חובה לתלמידי המסלול ללא תיזה)

 

 

 

שנה א'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.4410

שיטות מתמטיות, סטטיסטיות וחישוביות

ד"ר יונית ברון

שיעור יום ה' 14-18

 

תרגיל יום ו' 08-10

207.4411

אלמנטים של חקר ביצועים

ד"ר יונית ברון

שיעור יום ה' 18-21

 

207.4413

ניהול מערכות רכש ומלאי

ד"ר צבי לביא

שיעור יום ו' 10-13

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.4412

הסתברות ותהליכים סטוכסטיים

מר איגור קליינר

שיעור יום ו' 08-12

 

207.4414

ניהול ותפעול שרשרות אספקה

ד"ר יונית ברון

שיעור יום ה'  14-18

 

207.4416

תמחיר ומימון

רו"ח עוזי מסינגר

שיעור יום ה' 18-21

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.4419

מערכות מידע

ד"ר ענת אהרוני

שיעור יום ה' 17-20

 

207.4415

שיטות אופטימיזציה

ד"ר אלכס קופרמן

שיעור יום ה' 14-16

 

207.4105

פרויקט יישומי

ד"ר דני שגב

    יום ו' 08-12

בתאום עם המרצה

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.4424

סדנת מערכות מידע וסימולציה

ד"ר יונית ברון

שיעור יום ה' 18-21

 

207.4423

סוגיות משפטיות

עו"ד יוסי חכם

שיעור יום ה' 16-18

 

207.4422

ניהול פרויקטים

ד"ר דני לשם

שיעור יום ה' 14-16

 

קורסים - מגמת לימודי איכות

 

 תכנית לימודים תואר שני במגמת איכות

 

קורסי חובה

 

שנה א'

 

 1. סטטיסטיקה ללימודי איכות

 2. יסודות בניהול איכות

 3. סטטיסטיקה תעשייתית

 4. גורמי אנוש בניהול איכות

 5. ניהול איכות במערכות שירות

 6. בקרה סטטיסטית של תהליכים

 

שנה ב'

 1. מחקרים ומדידה ארגונית

 2. תכן סטטיסטי של ניסויים

 3. מערכות תקניות לניהול איכות

 4. כלים מתקדמים של תכן לאיכות

 5. סדנת הנחייה לכתיבת עבודה מסכמת (חובה לתלמידי המסלול ללא תיזה)

 6. סמינר מחקר (חובה לתלמידי המסלול עם תיזה)

 

 

שנה א'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.4220

סטטיסטיקה ללימודי איכות

גב' אדוה עבדי

שיעור יום ג' 12-16

 

207.4301

יסודות בניהול איכות

ד"ר מיכל דלויה

שיעור יום ג' 08-12

 

207.4302

סטטיסטיקה תעשייתית

גב' ריבה כהן

שיעור יום ג' 16-20

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.4304

גורמי אנוש בניהול איכות

ד"ר דפנה בארי-וינד

שיעור יום ג' 12-16

 

207.4306

ניהול איכות במערכות שירות

ד"ר מיכל דלויה

שיעור יום ג' 08-12

 

207.4303

בקרה סטטיסטית של תהליכים

גב' ריבה כהן

שיעור יום ג' 16-20

 

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.4308

מחקרים ומדידה ארגונית

ד"ר דפנה בארי-וינד

שיעור יום ג' 08-12

 

207.4307

תכן סטטיסטי של ניסויים

ד"ר ריקי רייכשטיין

שיעור יום ג' 16-20

 

207.4305

מערכות תקניות לניהול איכות

ד"ר דפנה בארי-וינד

שיעור יום ג' 12-16

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

שעות לימוד

הערות

   

207.4312

כלים מתקדמים של תכן לאיכות

ד"ר ריקי רייכשטיין

שיעור יום ג' 08-12

 

207.4400

סדנת הנחייה לכתיבת עבודה מסכמת

ד"ר מיכל דלויה

יום ג' 12-16

ברישום יש להירשם לקבוצה של ת.איכות.

 

 
החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search