החוג לסטטיסטיקה

תואר שני ושלישי

החוג לסטטיסטיקה

תואר שני ושלישי

מידע כללי

זמני רישום למערכת הקורסים דרך המערכת הממוחשבת (פורטל):

תואר שני בחוג לסטטיסטיקה לכל המסלולים חלון הזמן המוקצה הוא: יום שלישי  13/9/2022  בין השעות 13.00-15.00

לאחר חלון הזמן שיוקצה לכל תלמיד הוא יוכל לערוך שינויים במערכת שלו כל יום החל משעה 22:00 ועד 07:00 למחרת בבוקר.

החל מ-30.9.2022  ועד 30.10.2022  המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה 16:00 ועד 08:00 למחרת.

ביום האחרון –30.10.2022 - עד חצות בלבד.

 

ייתכנו שינויים בזמני השיעורים והתרגולים, השינויים יפורסמו בלוח ההודעות החוגי.

  

הנחיות כלליות לרישום הממוחשב

סטודנטים המבקשים סיוע בתמיכה טכנית טלפונית לבעיות הקשורות לכניסה לפורטל הרישום באוניברסיטה. התמיכה תינתן בטלפון: 8240856 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00.

בכל בעיה אחרת שאינה קשורה לכניסה למערכת הרישום ניתן לפנות למרכזות החוג.

לפניכם מספר המלצות אשר ימנעו בעיות עתידיות ברישום:

  • יש לשלם את התשלום הראשון עד 10 ימים לפני תחילת הרישום.
  • מומלץ לנסות ולהיכנס למערכת הרישום עם הסיסמה הראשונית  לפני מועד הרישום בכדי לבדוק שלא קיימת בעיה בכניסה למערכת.
  • החל מהשבוע האחרון של אוגוסט יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני הרישום האישיים שלך.

תחת לשונית רישום ניתן לעבור להוראות רישום שם נמצא מדריך הוראות הרישום, כמו כן, לעיונכם סרטון הדרכה לרישום בפורטל. לחצו כאן לסרטון. לחצו כאן למדריך הרישום.

שימו לב !

    אם ברצונכם לשנות את סדר העדיפויות של תוכניות הלימודים שאליהם התקבלתם עליכם לעשות זאת לפחות שבועיים לפני הקלדת מערכת הלימודים, דרך מזכירות ההרשמה באגף מנהל התלמידים.  

    רישום מערכת השעורים נערך פעם אחת בשנה לקראת תחילת שנת הלימודים, ונערך עבור שני הסמסטרים תוך אפשרות לבצע שינויים (ביטולים או תוספות) הן בתחילת סמסטר א' והן בתחילת סמסטר ב'.

כל התלמידים חייבים בביצוע הרישום אשר מהווה תנאי לרישום התלמיד לאותה שנת לימודים ולהבטחת מקומו בקורסים השונים,

כאשר הנכם מכינים לעצמכם את המערכת אנא התייחסו לנקודות הבאות:

קורסי החובה של תוכנית הלימודים והמסלול בו הנכם רשומים.

 דרישות הקדם של הקורסים - ראה פירוט ברשימת הקורסים.

 בטרם הכנתם את מערכת השעורים נא קראו בעיון רב את תקנון שכר הלימוד המופיע באגרת לתלמיד או בשנתון.

                     

לאחר הקלדת המערכת או ביצוע שינויים יש לבדוק מערכת שעות במידע ושירותים לסטודנט בפורטל האישי שלכם.

גם אם השינויים בוצעו על ידי מזכירות החוג.

האחריות להרכבת מערכת השיעורים, מעקב אחריה והתאמתה לתקנון תכנית הלימודים של החוג מוטלת אך ורק על התלמיד.

האחריות כוללת עמידה בקורסי הקדם!

 

לוח הודעות

.לוח ההודעות הינו הקשר העיקרי ביניכם לבין מזכירות החוג. אנא הקפידו לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות בלוח ההודעות באינטרנט, באתר החוג לסטטיסטיקה.

יש להיכנס ללוח ההודעות האינטרנטי של החוג ולהירשם לקבלת הודעות למייל. 

חדרי הלימוד

תלמיד יוכל לוודא את מספרי החדרים בהם נערכים הקורסים עם תחילת הסמסטר על גבי לוח ההודעות או באינטרנט – מידע ושירותים לסטודנט.

שינויים במערך החדרים במשך הסמסטר מפורסמים על גבי לוח ההודעות.

ביטול שיעורים

ביטול  שיעורים יומי ניתן לברר על גבי לוחות התצוגה האלקטרוניים בבנייני האוניברסיטה. הרשימה מתעדכנת במשך כל היום. וכן בלוח ההודעות באינטרנט.

בחינות וציונים

בקורסי התואר השני מוצעים 2 מועדי בחינות  בכל קורס  (על תקנון מועד חריג ראה תקנון האוניברסיטה בשנתון).

ציון "עובר" למקצוע בודד בתואר שני בחוג הוא 60.

סמוך לסיום הסמסטר יפורסם לוח מועדי בחינות, אנא הימנעו מלהתקשר בנושא זה למזכירות החוג. 

הציונים יפורסמו בפורטל האישי של כל סטודנט. עם פרסום הציונים יפורסם גם נוהל עיון במחברות או סריקת מחברות  ונוהל הגשת ערעורים.

המזכירות לא תמסור, בשום מקרה, ציונים בטלפון. הסטודנטים הזכאים להארכת זמן בבחינה (עקב מגבלה רפואית) יפנו לדיקן הסטודנטים בבניין בית הסטודנט. החוג יקבל רק את ההמלצות של דיקנאט הסטודנטים. 

הכרות ו/או פטור על סמך לימודים קודמים

סטודנטים אשר למדו במוסדות אקדמיים מוכרים אחרים בארץ ו/או בחו"ל מתבקשים להגיש למזכירות החוג גיליון ציונים  רשמי וסילבוס של הקורס הרלוונטי מטעם המוסד בו למדו.

במקרים של פטור מקורסים שונים, לא ישוקללו הציונים בציון הגמר. 

הפסקת לימודים וחידושם

טופס הפסקת לימודים לתואר שני בחוג אפשר למצוא באתר הרשות ללימודים מתקדמים. יש למלא את הטופס ולשלוח אותו למזכירות החוג לסטטיסטיקה. לא תתקבל הודעה בע"פ.

 באם סטודנט מעוניין לחדש לימודיו עליו לפנות למזכירות החוג לצורך בירור מצב לימודיו.

יש להתעדכן באתר שכר הלימוד לגבי תאריכי הפסקת הלימודים ובמה הדבר כרוך

לתשומת לבכם!

אנא קראו בעיון את תקנון האוניברסיטה ואת תקנון החוג לסטטיסטיקה.

 

בתקווה לשיתוף פעולה,

ובברכת שנה טובה ופורייה,

צוות מזכירות החוג

 

החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search