מבוא לתכנות מדעי וסטטיסטי - R

סמסטר ב' תש"ף, 2019/20


הודעות

26.6.19: מידע בנוגע לבחינה הסופית:

בהצלחה!

כללי

סילבוס - מידע כללי על הקורס
cran.r-project.org - אתר פרוייקט R. ניתן להוריד את התוכנה מכאן
R Studio. ניתן להוריד את התוכנה מכאן
++Notepad - עורך טקסט חינמי מומלץ. ניתן להוריד את התוכנה מכאן
פורומים עם שאלות ותשובות בנושא R (וגם סטטיסטיקה, הסתברות ותכנות באופן כללי): Cross validated, Stack overflow
ארכיון בחינות

שקפים

חלק 1 - שפת R - מבוא
חלק 2 - וקטורים ומטריצות (פתרונות לתרגילים כאן)
חלק 3 - פונקציות, תנאים ולולאות (פתרונות לתרגילים כאן)
חלק 4 - מחרוזות, קבצים, קלט ופלט (פתרונות לתרגילים כאן)
חלק 4.5 - דוגמאות תכנות (כל הפונקציות כאן)
חלק 5 - רשימות, מסגרות נתונים ופקטורים (פתרונות לתרגילים כאן)
חלק 6 - גרפיקה בסיסית ב-R (פתרונות לתרגילים כאן)
חלק 7 - סטטיסטיקה והסתברות (פתרונות לתרגילים כאן)
חלק 8 - מספרים אקראיים וסימולציה (פתרונות לתרגילים כאן, markov.R, jungle.R, garage.R)
חלק 9 - ביצועים ואופטימיזציה של קוד (פתרונות לתרגילים כאן)
חלק 10 - פעולות נתונים מתקדמות (פתרונות לתרגילים כאן)
חלק 11 - אובייקטים ב-R
חלק 12 - גרפיקה (פתרונות לתרגילים כאן)

תרגילי כיתה

חוברת תרגילי כיתה ב-R

קבצים

בסדר אלפביתי:

branches.txt
cars.txt
cities.dat
cities.txt
countries_data.txt
course_grades.txt
diets.R
earthquakes.R
EUR_to_CNY.dat
houses.R
inflation.unemployment.txt
keyfile.txt
movies.txt
profits.txt
sales.R
USD_to_EUR.dat

תרגילי בית

הנחיות כלליות להגשת תרגילים

תרגיל בית מספר 1 - תאריך הגשה: 21.4.20   פתרון

תרגיל בית מספר 2 - תאריך הגשה: 26.5.20   פתרון

תרגיל בית מספר 3 - תאריך הגשה: 16.6.20   פתרון

תרגיל בית מספר 4 - תאריך הגשה: 23.6.20   פתרון